EVENTS

Cappadox 2017: Çağdaş Sanat Programı belli oldu!

Bu sene teması “Dünyadan Çıkış Yolları” olan Cappadox 2017’nin çağdaş sanat programı’ndaki isimler belli oldu. Küratörlüğünü Fulya Erdemci ve Kevser Güler’in üstlendiği Cappadox, ilham verici coğrafyasında, barındırdığı şiirsel eylemlere ve bu eylemler üzerinden sorguladıklarına uygun bir programla karşımıza çıkıyor.
Alper Aydın, Annika Erikson, Deniz Gül, Erdağ Aksel, Chaupisat Kardeşler, Guillaume Bijl, Halil Altındere, Héctor Zamora, İris Ergül, Karin Sander, Lara Favaretto, Mehmet Ali Uysal, Nermin Er, Serkan Taycan, Yasemin Özcan ve Yaşam Şaşmazer’in Cappadox’a özel ürettikleri, mekâna özgü ve bağlama duyarlı yeni işleri 18 Mayıs – 11 Haziran tarihleri arasında Uçhisar, Kızılçukur ve Avanos’ta, Cappadox’un çağdaş sanat programı mekânlarında görülebilecek.
Sanatçılar heykelin güncel imkânları ve tezahürleri üzerine yeni deneyler / denemeler yapıyor, heykelin içinde bulunduğu mekânla ve bağlamla ilişkisi üzerine çalışıyor. Deniz Gül, Erdağ Aksel, Guillaume Bijl, Hector Zamora, İris Ergül, Mehmet Ali Uysal, Nermin Er ve Yaşam Şaşmazer kendi heykel pratiklerini bu coğrafya üzerinden tekrar düşünürken, Alper Aydın, Chaupisat Kardeşler ve Karin Sander ise coğrafyaya dair daha performatif öneriler getiriyor. Kapadokya’nın değişik katmanları üzerine araştırmalar yapan Annika Erikson, Lara Favaretto, Serkan Taycan ve Yasemin Özcan da bu araştırmalarını farklı formatlarda izleyicilerle paylaşacak. Halil Altındere’nin çekimlerini kısmen Kapadokya’da gerçekleştirdiği, “Uzay Mültecisi” (2016) de Çağdaş Sanat Programı kapsamında katılımcılarla buluşacak.
Cappadox 2017’de çağdaş sanat, Uçhisar ve Kızılçukur’un yanı sıra bölgede geleneksel olarak kültür ve sanat pratiklerinin yoğunlaştığı, Kızılırmak kıyısında yer alan Avanos’u da içine alacak. Avanos’ta gerçekleşecek çeşitli projelerin yanısıra Hacı Nuri Bey Konağı’nda, Kapadokya’dan kişisel arşivleri gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan bir arşiv çalışması da başlatılıyor.
Program kapsamında flora yürüyüşleri, jeoloji gezisi gibi festivalin diğer alanlarıyla iç içe geçen farklı deneyimler de var. Tarihin, doğal yapıyla bütünleştiği Kapadokya coğrafyasının milyonlarca yıllık katmanları, Cappadox programında her sabah Doç. Dr. Evren Çubukçu liderliğinde düzenlenecek “Jeoloji Gezileri” ile deneyimlenecek. 2016 Cappadox Çağdaş Sanat Programı’nda Özge Önderoğlu Akkuyu, Emin Naci Akkuyu ve Murat Taşçıoğlu’nun Kapadokya’nın Florası üzerine yaptıkları projenin bir parçası olarak ortaya çıkan “Flora Yürüyüşü” bu yıl da devam ediyor. Bu vadi yürüyüşünde, katılımcılar, bilimsel ve kültürel olarak bölgedeki bitkilerin geçmişten günümüze Kapadokya’nın inanış, gelenek ve gündelik pratiklerindeki izlerine tanık olacak.
Dünyadan Çıkış Yolları Cappadox 2017’nin teması “Dünyadan Çıkış Yolları” yazar, şair ve sanatçı Sami Baydar’ın 1990 tarihli aynı başlıklı kitabından bir alıntı. Baydar, eylemin yetersiz, hatta imkânsız olduğu koşullarda, doğrudan sanatın açabileceği yollara ve imgesel alana atıfta bulunuyor, özgürleşmenin imkânı olarak şiirsel eylemi –anlam üretimini ve dünyayı yeniden kurmayı– öneriyor. “Dünyadan Çıkış Yolları”, gerçekliğin dayandığı olgusallığın karşısında henüz var olmayan, görünür olmayan, ama gelmekte olan dünyayı çağırıyor.
Önceki Yazı

Daha eski yazı bulunmamakta.

Sonraki Yazı

36. İstanbul Film Festivali'nde kaçırılmaması gereken filmler