ÜYELİK
SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

1.1. “Sağlayıcı” ya da “Partymag”in bilgileri şu şekildedir:

Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Dış Kapı No: 151/1L İç Kapı No: 1 Esenler /İSTANBUL
Telefon:0850 490 00 08
Eposta:[email protected]
MERSİS No: 0722079718600001

1.2. “Alıcı” Partymag’den satın alma işlemi yapan kişidir.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu abonelik sözleşmesinin konusu, Alıcının Sağlayıcıya ait http://www.partymag.org internet sitesinden veya Partymag Mobil Uygulamasından (internet sitesi ve Mobil uygulama bundan sonra birlikte “Site” olarak anılacaktır.) elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

2.2. Taraflar, http://www.partymag.org sitesinde yer alan ön bilgilendirmenin ve kullanım şartlarının bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Elektronik ortamdan alınan hizmetin açıklaması, satış bedeli, ödeme şekli ve fatura bilgileri Site’de gösterildiği gibi olup bunlar Alıcı’ya e-posta ile de gönderilecektir. Söz konusu bilgilerden Alıcı’nın beyan ettiklerinin doğru ve eksiksiz olduğu, Alıcı tarafından gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edilir.

3.2. Bu bilgilerin doğru olmaması veya eksik olması sebebiyle sözleşme tarafları ya da üçüncü şahıslar nezdinde doğacak her neviden zarardan ve oluşabilecek her türlü mesuliyetten Alıcı sorumlu olacaktır.

3.3. Hizmet bedeline ilişkin fatura işbu sözleşmeye taraf olan Alıcı adına düzenlenir.

3.4. Alıcı, Sağlayıcının; unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli ve masrafları ve şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar başta olmak üzere sözleşme kapsamında gereken tüm bilgiler hakkında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

3.5. Alıcının, sipariş vermesi ve Sağlayıcının onaylamasıyla birlikte Alıcı kararlaştırılan ödeme şekliyle belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.

3.6. Alıcı tarafından Sağlayıcı’dan bilet alınabilir. Bilet, Organizatörler ya da İşletmeler tarafından düzenlenen özel etkinlik, içecek, konser ve partilere ya da Partymag tarafından belirtilen diğer etkinliklere (bundan böyle tamamı “Etkinlik” şeklinde adlandırılacaktır) katılabilmek için kullanılabilen belgedir. Sağlayıcı aynı zamanda İşletmeler ya da Organizasyonlar tarafından, bu kişilerin işyerlerinde satılan ürünler için Site vasıtasıyla bir ödeme yöntemi sunmaktadır. Alıcı, bu ödeme yöntemini kullanması halinde, Partymag’in Site’de yayınlayacağı oran ve değerlerde puan kazanmaktadır. Alıcı, bu puanlar ile Partymag üyesi İşletmeler ya da Organizatörlerin işyerlerinde yeni ürün alabilecektir.

3.7. Alıcıya tanımlanan Partymag Puanları, Partymag ticari faaliyetlerini sürdürdüğü sürece kullanabilir.

3.8. Alıcı, Partymag Üyeliğini ya da Partymag Puanlarını yalnızca kendi adına kullanabilir, üyeliğini ya da Partymag Puanlarını kullanma hakkını üçüncü bir kişiye devredemez. Alıcı üyeliği ile ticari amaç güdemez. Üyeliğin üçüncü bir kişi tarafından kullanılması veya aynı kişinin farklı sosyal medya hesapları üzerinden ikinci bir üyelik aldığının tespiti halinde Sağlayıcının, Alıcının üyeliğini dondurma ve/veya sözleşmeyi feshederek (herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaksızın) üyeliğini iptal etme veya Puanlarını iptal etme hakkı saklıdır.

3.9. Sağlayıcı, Site dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri, Partymag Puanlarının geçerli olduğu mekanlar listesi de dahil olmak üzere, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, her zaman değiştirebilir ve kaldırabilir.

3.10. Sağlayıcının, Alıcının üyeliğini haklı bir sebeple dondurduğu ve/veya sözleşmeyi feshederek iptal ettiği durumlarda; Alıcı mevzuatın elverdiği ölçüde ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.

3.11. Sağlayıcı, Alıcının Üyelik işlemleri sırasında beyan ettiği yaşın doğru olduğunu kabul etmektedir. Sağlayıcı ihtiyaç duyması halinde Alıcının yaşını doğrulamak için Alıcıdan belge talep edebilir. Alıcının yaşını yanlış beyan etmiş olması halinde, Satıcının bu Sözleşmeyi derhal feshetme ve Alıcıya tanımlı tüm Puanları iptal etme hakkı bulunmaktadır.

3.12. Site’de gösterilen Etkinlikler, İşletmeler (bar, pub, kafe veya bunun gibi anlaşmalı mekanlar) ya da Organizatörler (organizasyonu yapan anlaşmalı şahıslar) tarafından düzenlenmektedir. Bu kapsamda Partymag’in rolü sadece Etkinliklerde kullanılabilecek biletleri sağlamaktır. Bu nedenle Partymag Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmektedir. Etkinliklerde yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklar, Alıcı ve İşletme ya da Organizatörler arasında çözümlenmelidir.

3.13. Etkinlikler, İşletmeler ya da Organizatörler tarafından düzenlendiği için, Etkinliklere ilişkin kurallar giriş ve çıkış koşulları da dahil olmak üzere, İşletmeler ya da Organizatörler tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla Alıcının Etkinliklere katılabilmesi için İşletmeler ya da Organizatörler tarafından belirlenen kurallara uyması gerekmektedir. Partymag Alıcının biletleri vasıtasıyla Etkinliklere katılabileceğini ya da puanları ile dilediği ürünleri alabileceğini garanti etmez. Partymag tarafından Site üzerinde bilet kullanımı konusunda İşletmelerin ya da Organizatörlerin belirlediği kurallara ilişkin bağlayıcı olmayan bilgiler paylaşılabilecektir.

3.14. Etkinlikleri düzenleyen İşletme ya da Organizatörlerin Etkinlik yer ve saatlerini değiştirme ya da Etkinlikleri iptal etme hakkı bulunmaktadır. Böyle durumlarla ilgili duyuruları takip etmek Alıcının sorumluluğundadır.

3.15. İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmek için Siteyi çalıştırabilecek ve QR kodlarını destekleyen mobil bir cihaza Alıcının sahip olması gerekmektedir.

3.16. Alıcı, 18 yaşın üzerinde (veya ergin) olduğunu ve herhangi bir şekilde bu sözleşme kapsamındaki edimlerden 18 yaşının altında birisini yararlandırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.17. Alıcı, Etkinlikler sırasında uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı veya fuhuş gibi hukuka aykırı ve suç teşkil eden fiillerinden tamamen bu fiilleri gerçekleştiren kişilerin sorumlu olduğunu, bu kapsamda Partymag’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

3.18. Partymag’in Site vasıtasıyla sattığı ürün/hizmetlerden tacirler, esnaflar veya diğer tüzel kişiler faydalanamazlar. Bunlar sadece bireysel kullanıcıların kullanımına sunmak amacıyla İnternet Sitesi’ne eklenmişlerdir. Aksi bir durumun tespiti halinde Partymag tarafından işbu Sözleşme feshedilecek ve Alıcı’ya tanımlanan puan ya da biletler derhal iptal edilecektir.

Madde 4-Cayma Hakkı

Cayma hakkı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesindeki “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.” hükmüne istinaden kullanılamaz.

Madde 5- Ödemeler ve Üyeliğin Sonlandırılması

5.1. Ödeme, Sağlayıcı tarafından; Sağlayıcının kendi takdirine göre sunduğu seçeneklerden birisinin Alıcı tarafından seçilmesi ile tahsil edilir.

5.1. İşbu sözleşme kapsamında yapılacak fesih işlemleri, Site üzerinden üyeliğin başarılı bir şekilde sonlandırılması ile hüküm doğuracaktır.

Madde 6- Mücbir Sebepler

6.1. Sözleme öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, pandemi, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.

6.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların sorumluluklarını yerine getirememelerinden dolayı Partymag’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Madde 8- Uyuşmazlıklar

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Taraflar Tüketici Hakem Heyetine başvurabilir.
İşbu metnin yabancı dillerde sunulması ile sunulan dil ve Türkçe metin arasında çelişki olması halinde, Türkçe metin geçerli olacaktır.

WHERE IS THE PARTY?

PartyMag is a personalized event guide application. You can find events especially for you among hundreds of venues, discover privileges only for Partymag Pay users and buy tickets in seconds.

 • • Discover events according to music taste

  /li>
 • • Contactless and fast payment in the venues.

  /li>
 • • Easy ticketing and online reservation

  /li>
 • • Save %5 - %20 for each payment

  /li>

Explore Partymag Pay Privileged World

iphone with partymag logo
For contact:
[email protected]
logo iphone