MESAFELİ
SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

1.1. “Sağlayıcı” ya da “Partymag”

Ticaret Unvanı: Epigra Bilgi Tek. ve İlt. Hiz. Ltd. Şti 

Adresi: Esentepe Mah. Talatpaşa Caddesi No: 5/1 Levent - İSTANBUL
Telefon: 0 212 346 0 463

Eposta: info@partymag.org

 

1.2. “Alıcı”

Adı-Soyadı, e-posta adresi ve TC kimlik numarası sisteme kayıtlı kullanıcı.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, Alıcının Sağlayıcıya ait http://www.partymag.org internet sitesinden veya Partymag Mobil Uygulamasından (internet sitesi ve Mobil uygulama bundan sonra birlikte “Site” olarak anılacaktır.) elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

2.2. Taraflar, http://www.partymag.org sitesinde yer alan ön bilgilendirmenin, kullanım şartları ve gizlilik politikasının sözleşmenin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Elektronik ortamdan alınan hizmetin açıklaması, satış bedeli, ödeme şekli ve fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgilerden Alıcı tarafından beyan edilenlerin doğru ve eksiksiz olduğu, Alıcı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edilir.

3.2. Bu bilgilerin doğru olmaması veya eksik olması sebebiyle sözleşme tarafları ya da üçüncü şahıslar nezdinde doğacak her neviden zarardan ve oluşabilecek her türlü mesuliyetten Alıcı sorumlu olacaktır.

 

3.3. Hizmet bedeline ilişkin fatura işbu sözleşmeye taraf olan Alıcı adına düzenlenir.

 

3.4. Alıcı, Sağlayıcının; unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli ve masrafları ve şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar başta olmak üzere sözleşme kapsamında gereken tüm bilgiler hakkında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

3.5. Alıcının, sipariş vermesi ve Sağlayıcının onaylamasıyla birlikte Alıcı kararlaştırılan ödeme şekliyle belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.

 

3.6. Alıcı tarafından Sağlayıcı’dan alınabilecek hizmetler  Partymag kuponu (Partymag Favor bundan sonra “Partymag kupon” olarak anılacaktır.) veya bilettir.. Bilet, Organizatörler ya da İşletmeler tarafından düzenlenen özel etkinlik, konser ve partilere ya da Partymag tarafından belirtilen diğer etkinliklere (bundan böyle tamamı “Etkinlik” şeklinde adlandırılacaktır) katılabilmek için kullanılabilen belgedir. Partymag kuponu ise Alıcı tarafından Partymag ile anlaşmalı İşletmeler ya da Organizatörler tarafından düzenlenen Etkinliklere ücretsiz katılabilme ya da Etkinliklerde (her Etkinlik için belirtilen özel şartlar kapsamında) ücretsiz içecek alabilme şeklinde kullanabilecektir. Partymag kuponu alan Alıcılar, Premium Üye sıfatı kazanmaktadır. Partymag kuponları belirli sayılarda paketler olarak satılmaktadır. Paketlerin içereceği kupon sayısı ile ücretleri Site üzerinden ilan edilmektedir. Partymag  kuponların kullanımı konusunda içecek alabilme ya da Etkinliklere ücretsiz girebilme haricinde yeni seçenekler de belirleme hakkına sahiptir.

 

3.7. Alıcı tarafından satın alınan Partymag Kuponları Partymag ticari faaliyetlerini sürdürdüğü sürece en fazla 30(otuz) gün için geçerlidir. Alıcı bir Partymag kuponunu kullanmasının üzerinden 24 saat geçmedikçe başka bir Partymag kuponu kullanamaz.

​​​

3.8. Alıcı, satın aldığı üyeliği sadece kendisi için kullanabilir, üyeliğini ya da kuponlarını kullanma hakkını üçüncü bir kişiye devredemez. Alıcı üyeliği ile ticari amaç güdemez. Üyeliğin üçüncü bir kişi tarafından kullanılması ve aynı kişinin farklı sosyal medya hesapları üzerinden ikinci bir üyelik aldığının tespiti halinde Sağlayıcının, Alıcının üyeliğini dondurma ve/veya sözleşmeyi feshederek (herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaksızın) üyeliğini iptal etme hakkı saklıdır.

3.9. Sağlayıcı, Site dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri, Partymag Premium üyeliğinin geçerli olduğu ayrıcalıklı mekanlar listesi de dahil olmak üzere, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, her zaman değiştirebilir ve kaldırabilir.

 

3.10. Alıcı, Sağlayıcının, Alıcının üyeliğini haklı bir sebeple dondurduğu ve/veya sözleşmeyi feshederek iptal ettiği durumlarda mevzuatın elverdiği ölçüde ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.

 

3.11. Sağlayıcı, Alıcının sözleşme ile yazılı olarak beyan ettiği yaşın doğru olduğunu kabul etmektedir. Sağlayıcı ihtiyaç duyması halinde Alıcının yaşını doğrulamak için Alıcıdan belge talep edebilir. Alıcının yaşını yanlış beyan etmiş olması halinde, Satıcının bu Sözleşmeyi derhal feshetme ve Alıcıya tanımlı tüm kuponları veya biletleri iptal etme hakkı bulunmaktadır.

 

3.12. Etkinlikler, İşletmeler (bar, pub, kafe veya bunun gibi anlaşmalı mekanlar) ya da Organizatörler (organizasyonu yapan anlaşmalı şahıslar) tarafından düzenlenmektedir. Bu kapsamda Partymag’in rolü sadece Etkinliklerde kullanılabilecek kuponları yeya biletleri sağlamaktır. Bu nedenle Partymag Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmektedir. Etkinliklerde yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklar, Alıcı ve İşletme ya da Organizatörler arasında çözümlenmelidir.  

 

3.13. Etkinlikler, İşletmeler ya da Organizatörler tarafından düzenlendiği için, Etkinliklere ilişkin kurallar giriş ve çıkış koşulları da dahil olmak üzere, İşletmeler ya da Organizatörler tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla Etkinliklere katılabilmeniz için İşletmeler ya da Organizatörler tarafından belirlenen kurallara uymanız gerekmektedir. Partymag Alıcının kuponları veya biletleri vasıtasıyla Etkinliklere katılabileceğini ya da dilediği içecekleri alabileceğini garanti etmez. Partymag tarafından Site üzerinde kupon veya bilet kullanımı konusunda İşletmelerin ya da Organizatörlerin belirlediği kurallara ilişkin bağlayıcı olmayan bilgiler paylaşılabilecektir.

 

3.14. Etkinlikleri düzenleyen İşletme ya da Organizatörlerin Etkinlik yer ve saatlerini değiştirme ya da Etkinlikleri iptal etme hakkı bulunmaktadır. Böyle durumlarla ilgili duyuruları takip etmek Alıcının sorumluluğundadır.

 

3.15. İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmek için Siteyi çalıştırabilecek ve QR kodlarını destekleyen mobil bir cihaza Alıcının sahip olması gerekmektedir.

 

3.16. Alıcı, 18 yaşın üzerinde (veya ergin) olduğunu ve herhangi bir şekilde bu sözleşme kapsamındaki edimlerden 18 yaşının altında birisini yararlandırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.17. Alıcı, Etkinlikler sırasında uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı veya fuhuş gibi hukuka aykırı ve suç teşkil eden fiillerinden tamamen bu fiilleri gerçekleştiren kişilerin sorumlu olduğunu, bu kapsamda Partymag’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

 

3.18. Partymag’in s İnternet Sitesi vasıtasıyla sattığı ürün/hizmetlerden tacirler, esnaflar veya diğer tüzel kişiler faydalanamazlar. Bunlar sadece bireysel kullanıcıların kullanımına sunmak amacıyla İnternet Sitesi’ne eklenmişlerdir. Aksi bir durumun tespiti halinde Partymag tarafından işbu Sözleşme feshedilecek ve Alıcı’ya tanımlanan kupon ya da biletler derhal iptal edilecektir.

 

Madde 4-Cayma Hakkı

Cayma hakkı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesindeki Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.” hükmüne istinaden kullanılamaz.

 

Madde 5- Ödemeler ve Üyeliğin Sonlandırılması

5.1. Ödeme Sağlayıcı tarafından, Sağlayıcının kendi takdirine göre sunduğu seçeneklerden birisinin Alıcı tarafından seçilmesi ile tahsil edilir. Sözleşme Alıcı tarafından iptal etmedikçe her ay kendiliğinden yenilenir. Bu kapsamda da her ay ödeme tahsili yapılır.

 

5.2. İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin, aylık üyelik olarak sunulması halinde, taraflardan biri fesih bildirimi yapmadığı sürece, ilgili tarihteki güncel paket fiyatları üzerinden üyelik aylık olarak devamlı yenilenir. Eğer belirli bir süre için üyeliktaahhütlü olarak taraflarca kararlaştırılmışsa, üyelik, taahhüt süresi bitiminde, ilgili tarihteki güncel paket fiyatları üzerinden aylık olarak yenilenir.

 

5.3. Alıcı işbu Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı feshedebilir. Böyle bir durumda Alıcının kuponları veya bileti, kuponlarının veya biletlerinin geçerlilik tarihi bitimine kadar kullanma hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin Alıcı tarafından feshi halinde kupon veya bilet iadesi ya da ücret iadesi söz konusu olmayacaktır.

 

5.4. İşbu sözleşme kapsamında yapılacak fesih bildirimleri Site üzerinden üyeliğin başarılı bir şekilde sonlandırılması ile hüküm doğuracaktır.

 

Madde 6- Mücbir Sebepler

6.1. Sözleme öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.

6.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı Partymag’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

 

Madde 7- Gizlilik

Gizlilik Politikasında detaylar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur.

 

Madde 8- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz.

 

İşbu metnin yabancı dillerde sunulması ile sunulan dil ve Türkçe metin arasında çelişki olması halinde, Türkçe metin geçerli olacaktır.


PARTİ NEREDE?

Şehrin en iyi partileri burada!
Partymag yüzlerce etkinlik arasından sana en uygun olanları listeler ve tek tıkla çevrendeki etkinlikleri göstererek seni en yakın eğlenceye götürür.

iphone with partymag logo
İletişim için:
info@partymag.org
logo iphone